Công văn 173/BTG và Công văn 995/STP-PBGDPL

28/06/2019 15:41     348
Công văn 173/BTG tuyên truyền về việc chia sẻ những hoạt động tốt, câu chuyện đẹp của công đoàn vì người lao động và Công văn 995/STP-PBGDPL về việc hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2019.

 

BÀI ĐĂNG CÙNG CHỦ ĐỀ