Tài liệu "Bác Hồ với công nhân và công đoàn" nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị.

19/05/2020 15:31     174

 

BÀI ĐĂNG CÙNG CHỦ ĐỀ