Vận động nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

03/04/2020 10:45     167
   Thực hiện tinh thần công văn số 77/LĐLĐ ngày 26/03/2020 của LĐLĐ tỉnh Bình Dương về việc nhắn tin ủng hộ chương trình “phòng chống dịch bệnh Covid-19 "
   BCH Công đoàn trường triển khai phát động chương trình đến toàn thể viên chức, người lao động trong toàn Trường.
   Nội dung cú pháp nhắn tin ủng hộ: CV n gửi về 1407
(Trong đó n là số lần ủng hộ 20.000đ; n từ 1 đến 100; mỗi tin nhắn trị giá 20.000đ nhân n lần).
        Ví dụ:   - Ủng hộ 20.000đ, cú pháp tin nhắn là CV 1 , gửi 1407
                     -Ủng hộ 40.000đ, cú pháp tin nhắn là CV 2 , gửi 1407
                     - Ủng hộ 100.000đ, cú pháp tin nhắn là CV 5 , gửi 1407
Thời gian tiếp nhận tin nhắn, đóng góp ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 bắt đầu từ 0 giờ ngày 19/3 đến 24 giờ ngày 18/6/2020.
BCH Công đoàn Trường.

 

BÀI ĐĂNG CÙNG CHỦ ĐỀ