Về việc vận động công đoàn viên tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 và giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn.

03/04/2020 10:48     177
 Công văn số 10/ CVCĐĐHTDM ngày 03/4/2020 về việc vận động công đoàn viên tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 và giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn.
BCH Công đoàn Trường

 

BÀI ĐĂNG CÙNG CHỦ ĐỀ