Kế hoạch số 28/KH- LĐLĐ ngày 28/5/2019 về việc: Tham gia cuộc thi ảnh "Nét đẹp Công đoàn và người lao động"

03/06/2019 23:04     323
 Kế hoạch số 28/KH- LĐLĐ ngày 28/5/2019 về việc: Tham gia cuộc thi ảnh "Nét đẹp Công đoàn và người lao động" do Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương tổ chức nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2019).

 

BÀI ĐĂNG CÙNG CHỦ ĐỀ