Kế hoạch số 50/KH-LĐLĐ về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 37/CT-TW của Ban Bí thư Trung ưng Đảng

22/09/2020 09:35     188
Kế hoạch số 50/KH-LĐLĐ về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 37/CT-TW của Ban Bí thư Trung ưng Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới

 

BÀI ĐĂNG CÙNG CHỦ ĐỀ