Kế hoạch tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2017

24/10/2018 13:35     252
Link tham gia dự thi:   http://thitructuyen.binhduong.gov.vn
Hạn chót các Tổ Công đoàn gửi Danh sách đã dự thi (theo mẫu) về Vp Công đoàn là ngày 04/10/2018.

 

BÀI ĐĂNG CÙNG CHỦ ĐỀ