Giảm giá vé tham quan Dinh Độc lập và nghỉ trọ tại Nhà khách 17 Thùy Vân (Vũng Tàu) cho Cán bộ, nhân viên và sinh viên TDMU

01/11/2019 08:20     580
Ban giám đốc Hội trường Thống Nhất (đơn vị quản lý Dinh Độc Lập và Nhà khách 17 Thùy Vân - Vũng Tàu) thông báo về việc giảm giá vé tham quan Di tích lịch sử Dinh Độc Lập (tại Q1, TP Hồ Chí Minh) và giảm 30% giá phòng tại Nhà khách 17 Thùy Vân (Phường 2, TP Vũng Tàu) cho cán bộ nhân viên và sinh viên Trường đại học Thủ Dầu Một. 
 
  Thời gian áp dụng
: Từ nay tới 31/12/2019.
 
  Nội dung thông báo chi tiết tại: https://congdoan.tdmu.edu.vn/danh-muc/phuc-loi-doan-vien/giam-gia-ve-tham-quan-di-tich-lich-su-dinh-doc-lap-va-giam-gia-nha-nghi-tai-nha-khach-17-thuy-van-vung-tau-cho-can-bo-nhan-vien-va-sinh-vien-tdmu-1 

 Thông tin về các địa điểm tham quan và nhà nghỉ
    - Website Di tích Dinh Độc Lập: https://www.dinhdoclap.gov.vn/
    - Một số thông tin về Nhà khách 17 Thùy Vân (TP. Vũng Tàu): https://dichvu.dinhdoclap.gov.vn/dich-vu/nha-khach-17-thuy-van/

Ban thường vụ công đoàn

 

BÀI ĐĂNG CÙNG CHỦ ĐỀ