Thông báo: Tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 của UBND tỉnh Bình Dương (qua file audio)

18/03/2020 19:22     500

Nội dung tuyên truyền trong file audio:
   "Để công tác phòng chống dịch Covid_19 trong giai đoạn mới tiếp tục đạt được kết quả cao.
   Với phương châm phòng bệnh là chính. Đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid_19. Tự giác phòng dịch cho bản thân và gia đình theo hướng dẫn của bộ y tế. Giám sát, phát hiện những người đến và đi về từ phòng dịch. Kịp thời phản ánh, báo cáo cơ sở y tế, chính quyền địa phương biết rõ để chủ động trong công tác phòng chống dịch theo quy định. Cài đặt ứng dụng Sức khỏe Việt Nam trên điện thoại thông minh để kịp thời theo dõi những khuyến cáo, những thông tin cập nhật của Bộ y tế về tình hình, diễn biến dịch bệnh. Thực hiện khai báo sức khỏe toàn dân trên địa bàn trong thời gian sớm nhất.
   Đây vừa là trách nhiệm chống dịch theo quy định, vừa là hành động cụ thể để mọi người dân Việt Nam chung sức, đồng lòng toàn dân chống dịch.
   Bình tĩnh, không hoang mang, không tụ tập nơi đông người vì dễ lây lan dịch bệnh. Không đổ xô đi mua tích trữ hàng hóa, lương thực, thực phẩm.
  UBND Tỉnh cam kết đảm bảo nguồn cung hàng hóa, nhung yếu phẩm phục vụ tiêu dùng của người dân trong Tỉnh trước diễn biến dịch bệnh Covid_19".

Xem thêm: https://www.binhduong.gov.vn/thong-tin-tuyen-truyen/2020/03/303-binh-duong-quyet-liet-chong-dich-benh-covid-19-nhung-van-phai-dam-bao-tang-truong-kinh-t

 

BÀI ĐĂNG CÙNG CHỦ ĐỀ