Trường ĐH Thủ Dầu Một đạt danh hiệu “Tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020”

02/07/2020 17:12     487
Sáng ngày 26/6/2020, tại Hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động tỉnh Bình Dương lần thứ V, giai đoạn 2015-2020, trường Đại học Thủ Dầu Một đã vinh dự được Liên đoàn Lao động Tỉnh tặng Bằng khen “Tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020”, TS. Ngô Đại Hùng  được tặng Bằng khen “Cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020”.

Tham dự Hội nghị, ThS. Võ Thị Cẩm Vân – Chủ tịch Công đoàn đã đại diện tập thể Nhà trường lên nhận Bằng khen “Tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020”. Cùng dự hội nghị có TS. Ngô Đại Hùng – Giám đốc chương trình Hóa học, khoa Công nghệ thực phẩm cũng vinh dự được trao tặng bằng khen “Cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020”.

Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động Tỉnh đã tuyên dương, khen thưởng 48 tập thể và 209 cá nhân điển hình, tiên tiến; tặng hoa cho 3 tập thể, 9 cá nhân tham dự đại hội thi đua yêu nước của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đồng thời, Liên đoàn Lao động Tỉnh tỉnh cũng phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.

Phát huy những thành tựu đạt được, trong giai đoạn 2020 – 2025, Trường Đại học Thủ Dầu Một sẽ tiếp tục thực hiện sứ mạng là trung tâm văn hóa, giáo dục khoa học, công nghệ, cung cấp nguồn nhân lực, sản phẩm khoa học và công nghệ có chất lượng phục vụ phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế tỉnh Bình Dương, miền Đông Nam Bộ và cả nước. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, công tác chính trị tư tưởng, tạo sự đoàn kết, nhất trí và khơi gợi ý thức trách nhiệm, khát vọng vươn lên của từng cán bộ, giảng viên, sinh viên trong làm việc – học tập – nghiên cứu - phụng sự cộng đồng. Đồng thời, tích cực phát triển mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các lĩnh vực: Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Hợp tác quốc tế, Đảm bảo chất lượng, Công tác sinh viên,…
Trong 5 năm (2015 – 2020), phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, viên chức, giảng viên, người lao động tại Trường Đại học Thủ Dầu Một đã mang lại hiệu quả thiết thực, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung trong quá trình phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội của Tỉnh. Kết quả nổi bật của Trường trong 5 năm qua đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận.
- Bằng khen của UBND tỉnh Bình Dương “Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2014-2015”.
- Cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu khối thi đua các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc" năm 2015”.
- Bằng khen của UBND tỉnh Bình Dương “Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2015-2016”.
- Bằng khen của UBND tỉnh Bình Dương “Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2016 – 2017”.
- Cờ thi đua của Bộ Công an vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc" năm 2016.
- Cờ thi đua của Bộ Công an vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc" năm 2017.
- Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam “Đã có thành tích xuất sắc trong PT phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm học 2016-2017”.
- Cờ thi đua của UBND tỉnh Bình Dương “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối các trường đại học và cao đẳng năm học 2017 – 2018”.
- Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam “Đã có thành tích xuất sắc trong PT phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm học 2017-2018”.
- Cờ thi đua của UBND tỉnh Bình Dương “Dẫn đầu khối thi đua các cơ quan doanh nghiệp trong nước và trường học trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh - tổ quốc năm 2018”.
- Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua 2017 – 2018”.
- Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương “Đơn vị xuất sắc dẫn đầu cụm thi đua 2018 – 2019”.
- Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam “Đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm học 2018 – 2019”.
ThS. Võ Thị Cẩm Vân – Chủ tịch Công đoàn đã đại diện tập thể Nhà trường lên nhận Bằng khen “Tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020" TS. Ngô Đại Hùng (Người đứng thứ hai từ phải sang) vinh dự được trao tặng bằng khen “Cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020
 
Tin: BBT; Ảnh: ThS. Võ Thị Cẩm Vân

 

BÀI ĐĂNG CÙNG CHỦ ĐỀ